Huisartsenpraktijk Slort en Tan
Adres: Neerhofstraat 5
4761 BM Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 32 41 62
Spoedlijn: 0168 - 326 926
Receptlijn: 0168 - 32 81 88
Herhaalrecepten Reisadvisering Inschrijven Wijziging doorgeven
Welkom
Bereikbaarheid
Afspraken
Praktijkinformatie
Medewerkers
Diabetes mellitus
Astma/COPD
Hart- en vaatziekten
Onderzoek & Begeleiding
Praktijkfoto's
Waarneming
Links

Alle links
Afvallen startpagina
Op deze startpagina vindt u vele links die met afvallen te maken hebben.
Alcohol Startpagina
Deze site bevat een overzicht van internetpagina's met informatie over alcohol, alcoholgebruik en alcoholmisbruik. Met o.a. zelftests en links naar hulpverlenende instanties.
Apotheek Zevenbergen (Kerkhofweg)
Dit is website van Apotheek Zevenbergen aan de Kerkhofweg.
Apotheek Zevenbergen Centrum
Dit is de website van Apotheek Zevenbergen Centrum aan de Noordhaven.
Astma Fonds
Op de website van het Astma Fonds vindt u veel informatie over astma en COPD.
Diabetes Fonds
Dit is de website van het Diabetes Fonds (met veel informatie over suikerziekte).
Diabetes Startpagina
Dit is de Diabetes Startpagina met een overzicht van sites met allerlei informatie over suikerziekte.
GGD West-Brabant
De GGD zet zich in voor de gezondheid van de inwoners, o.a. door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en door het geven van vaccinaties en voorlichting.
GGZ, Breda
Dit is de website van de GGZ (voor de geestelijke gezondheidszorg) te Breda.
Hartstichting
Dit is de website van de Hartstichting. Daar kunt u o.a. de "gezondlevencheck" doen.
Huisartsen DienstenStructuur (HAP)
Dit is de website van de 5 Huisartsen Dienstenposten in West Brabant; u kunt doorklikken naar de post waar u meer over wilt weten; voor Zevenbergen is dat de post Etten-Leur.
Huisartsen Laboratorium Etten Leur
Dit is de website van het SHL, het Huisartsen Laboratorium in Etten Leur; medewerkers van het SHL komen elke werkdag voor bloedafname en enkele andere onderzoeken in Circonflex ("Sancta").
Huisartsen Zorggroep Breda e.o.
Samenwerkingsgroep van 91 huisartsen in Breda en omgeving voor m.n. chronische zorg (diabetes, COPD)
Info over HPV vaccinatie
Op deze site vind je informatie over de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Info over Q-koorts (RIVM)
Op deze RIVM-site kunt u up-to-date informatie lezen over de Q-koorts.
Lotgenotenforum.nl
Lotgenotenforum.nl is dé ontmoetingsplaats voor en door lotgenoten. Doel is om iedereen die op zoek is naar lotgenoten hier te laten slagen. Lotgenotenforum.nl biedt plaats aan forums met vele onderwerpen welke beheerd worden door ervaringsdeskundigen.
MSweb
Dit is de website van MSweb. Het doel van deze site is een vraagbaak en ontmoetingspunt zijn voor alle mensen met MS. Daarnaast willen we alle mensen zo goed mogelijk over de ziekte MS informeren.
Nederlandse Patiënten & Consumenten Federatie
Op de website vindt u actuele informatie over de zorg. De zorgconsument staat hierbij centraal. Onder de knop "service" staan o.a. de adressen van alle (?) patiëntenverenigingen.
Novadic Kentron (o.a. Breda)
Dit is de website van Novadic Kentron voor verslavingszorg; met o.a. een locatie in Breda.
OnS Moerdijk
OnS Moerdijk (voorheen 1-Loket) is het voorportaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente Moerdijk.
Psychische stoornissen; Drugs en verslaving
Dit is de website van het Trimbos instituut met uitleg over psychische stoornissen en over drugs en verslaving.
Soa en AIDS
Dit is de website van Soa Aids Nederland met veel informatie over soa's (=geslachtsziekten) en hiv/aids. Verder o.a. ook uitleg over veilig vrijen om dergelijke ziektes te voorkomen.
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland
Surplus, regionale organisatie voor zorg en wonen
Surplus biedt ouderen in West-Brabant een aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Onder Surplus vallen o.a. verpleeghuis Sancta Maria en de verzorgingshuizen Huize Zevenbergen en de Westhoek.
Thuisarts.nl
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die betrouwbare informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
Thuiszorg de Markenlanden
Thuiszorg de Markenlanden biedt huishoudelijke hulp aan. Deze hulp kan aangevraagd worden via het WMO-loket van de Gemeente.
Thuiszorg Thebe (oa Mark en Maasmond)
Thuiszorg Mark en Maasmond leveren verpleging en verzorging thuis in 12 gemeenten in het Stadsgewest Breda, o.a. in Zevenbergen. Aanvragen voor deze thuiszorg kunnen worden gedaan bij het WMO-loket van de Gemeente.
Voedingscentrum
Eerlijk over eten, informatie over gezonde voeding, afvallen, etc
Wat als je niet meer beter kunt worden?
Deze site is een videoproject waarin een achttal mensen vertellen wat hen is overkomen toen zij te horen kregen dat zij ongeneeslijk ziek waren. De ervaringen van deze mensen zijn de handreikingen die deze site u biedt.
WMO-loket Moerdijk
Deze link geeft u meer informatie over de WMO en het loket bij de Gemeente Moerdijk waar u hulp en (thuis-)zorg aanvragen kunt.
Ziekenhuis Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
Dit is de website van het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal.
Ziekenhuis Albert Schweitzer (Dordrecht)
Dit is de website van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met locaties in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Ziekenhuis Amphia (Breda)
Dit is de website van het Amphia Ziekenhuis met locaties in Breda en Oosterhout.
Zorgverzekeraar CZ, Tilburg
Dit is de website van Zorgverzekeraar CZ te Tilburg.