Huisartsenpraktijk Slort en Tan
Adres: Neerhofstraat 5
4761 BM Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 32 41 62
Spoedlijn: 0168 - 326 926
Receptlijn: 0168 - 32 81 88
Herhaalrecepten Reisadvisering Inschrijven Wijziging doorgeven
Welkom
Bereikbaarheid
Afspraken
Praktijkinformatie
Medewerkers
Diabetes mellitus
Astma/COPD
Hart- en vaatziekten
Onderzoek & Begeleiding
Praktijkfoto's
Waarneming
Welkom

Van harte welkom op de website van de Huisartsenpraktijk Slort & Tan te Zevenbergen. Door het aanklikken van de knoppen aan de linker kant van de pagina kunt u veel informatie over de praktijk vinden. Verder is er de mogelijkheid om herhaalrecepten en reizigersadviezen online aan te vragen; daarvoor zijn de knoppen net onder de praktijkfotootjes. Aan de rechter kant van de pagina staan de knoppen om te zoeken naar betrouwbare gezondheids-informatie en op de websites van o.a. de ziekenhuizen in onze regio.

Wij nodigen u uit te reageren wanneer zaken op de site niet goed werken of wanneer u suggesties hebt voor verbeteringen. Dergelijke reacties kunt u sturen via de pagina contact rechts bovenaan op de pagina.
Wanneer u de teksten liever met een groter lettertype wilt lezen, dan kunt u (ook rechts bovenaan) op het +-teken klikken. De kleine fotootjes op deze pagina kunt u in een groter formaat bekijken via de knop praktijkfoto's.PRAKTIJKNIEUWS

Nieuwe huisarts mevr. Kloosterman
Vanaf 11 november 2019 komt huisarts mevrouw L. Kloosterman bij ons werken. Zij werkt in de praktijk op maandag en donderdag. Zij heeft zowel haar geneeskunde studie als de huisartsopleiding aan de Erasmus universiteit in Rotterdam gevolgd. Zij is al weer 16 jaar als huisarts werkzaam en heeft inmiddels meerdere huisartsen opgeleid. Voor de algemene huisartsgeneeskundige zaken kun je bij haar terecht. Jongeren en kinderen zijn haar speciale interessegebieden.

Huisarts Tan doet alleen op woensdag spreekuur in de praktijk. Daarnaast zal ze zich gaan bezighouden met het op orde brengen van de medische dossiers en het voorbereiden van de praktijk op de toekomstige verhuizing naar het nieuwe gezondheidscentrum.

De werkdagen van de huisartsen zijn nu als volgt:
MAANDAG: huisartsen Slort en Kloosterman
DINSDAG: huisartsen Rosbak en Hoeven
WOENSDAG: huisartsen Slort en Tan
DONDERDAG: huisartsen Slort en Kloosterman
VRIJDAG: huisartsen Rosbak en Hoeven


Vanaf 1-12-19 is er weer een nieuwe huisarts-in-opleiding: mevrouw Kwakernaak.
Mevr. Kwakernaak: Vanaf december 2019 ben ik werkzaam als huisarts in opleiding in deze praktijk. Ik zal vooral aanwezig zijn op de maandag, dinsdag en woensdag. Mijn opleiding geneeskunde heb ik gedaan in Nijmegen, maar de opleiding tot huisarts volg ik nu aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zelf woon ik in Vlaardingen waar ik in mijn vrije tijd graag gitaar speel en met fotografie bezig ben.Toekomstige verhuizing naar Gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan
Onze huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum Tholos, Benu-apotheek Zevenbergen en een STAR-SHL locatie voor bloedafname en functie-onderzoeken (bijv. ECG's, ECHO's, e.d.) willen verhuizen naar een nog te bouwen pand aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen. Het gaat om het terrein aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen waar voorheen basisschool Het Kompas heeft gestaan. De plannen verkeren nog in een beginstadium. We hopen dat het centrum ongeveer in 2022 zal kunnen starten. Op dit moment is de verwachting dat de apotheek en STAR-SHL op de begane grond zullen komen, gezondheidscentrum Tholos op de 1e verdieping, en onze praktijk op de 2e verdieping. Van nieuwe ontwikkelingen zullen we u op deze plaats op de hoogte houden.
NHG-Praktijkaccreditatie behaald!

We vinden het fijn u te kunnen mededelen dat onze praktijk dit najaar (2018) het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® heeft ontvangen (NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap).

NHG-Praktijkaccreditering (= NPA) is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van de NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor zal de vinger aan de pols houden om na te gaan of de verbeteringen worden uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.Boek van huisarts Willemjan Slort is verschenen

Begin 2019 is een boek verschenen dat geschreven is door huisarts Willemjan Slort en wetenschapsjournalist Jeroen Wapenaar. In het boek staan 29 levensechte verhalen over hoe zorgverleners en ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten met elkaar communiceren. Het boek is in eerste instantie geschreven om zorgverleners in de palliatieve zorg te inspireren om nog beter te willen communiceren met patiënten en hun naasten. Het boek is echter zo geschreven dat ook geïnteresseerde lezers zonder medische of zorgopleiding dit boek prima kunnen lezen.
Een link naar de aankondiging van het boek op de site van de uitgeverij ziet u met deze link.
PARKEREN IN 'KASTEELTUIN' DICHT BIJ PRAKTIJK
Naast de Zeven Schakels, en achter de RK-kerk, is een ruime parkeerplaats aangelegd. De Gemeente noemt de parkeerplaats de 'Kasteeltuin'. Als u op deze parkeerplaats helemaal doorrijdt tot linksachter, dan bent u dicht bij onze praktijk in de Neerhofstraat. U moet dan wel een trap met 4 treden kunnen beklimmen.
Om op deze parkeerplaats te komen rijdt u vanuit de Doelstraat de straat in tussen De Zeven Schakels (o.a. de bibliotheek) en de RK-kerk (dus ongeveer tegenover de ingang van de AH-parkeergarage).VOOR GOEDE MEDISCHE HULP IN HET WEEKEND, GEEF UW TOESTEMMING!
Als u 's avonds of in het weekend onverwacht naar een huisartsenpost moet, dan kunnen de huisarts en apotheek van de post geen contact opnemen met uw eigen huisarts of apotheek om uw medische gegevens op te vragen. Om u dan toch goed en veilig te kunnen helpen, is actuele informatie over uw medische gegevens van groot belang. In spoedsituaties kan dat soms zelfs van levensbelang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld fouten met medicijnen worden voorkomen. Om ervoor te zorgen dat u ook 's avonds en in het weekend de beste zorg krijgt, kunnen wij via een beveiligd netwerk (LSP) uw belangrijkste medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost en de apotheek.
Hiervoor hebben we wel uw persoonlijke toestemming nodig. Wilt u dat de huisarts of de apotheker op de huisartsenpost uw belangrijkste medische gegevens in zulke situaties kunnen inzien? Geef dan uw huisarts en uw apotheek beiden afzonderlijk toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens. Als u geen toestemming geeft, dan kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens op zo'n moment niet gebruiken. Zie hier voor meer informatie. Wij hopen dat u uw toestemming zult geven. U kunt dit o.a. electronisch doen via deze link. Of vraag een formulier en folder op de praktijk. Wij helpen u graag.HUISARTS SLORT GEPROMOVEERD
Huisarts Slort is 19 sept. 2014 gepromoveerd op onderzoek over de huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg. Als u interesse hebt om het proefschrift te zien, dan kunt u het proefschrift bekijken via deze link.


NIEUWE TELEFOONCENTRALE PER 1-8-2014
Om onze bereikbaarheid te verbeteren hebben we sinds 1 augustus 2014 een nieuwe telefooncentrale. Hiermee krijgt u geen in-gesprek-toon meer, maar hoort u een keuzemenu: bij spoedgevallen kiest u 1; voor een herhaalrecept kiest u 2; om de praktijkassistente te spreken kiest u 3; en ook als u geen keuze maakt, krijgt u toch de praktijkassistente aan de lijn. We hopen dat de nieuwe centrale ervoor zal zorgen dat u ons makkelijker en sneller kunt bereiken.
Daarnaast is de bereikbaarheid van het praktijknummer 0168-324162 ook uitgebreid per 1 augustus. U kunt dat nummer nu bereiken van 08.30 - 10.30 u, van 11.00 - 12.30 u en van 15.30 - 17.00 u.
Het spoednummer 0168-326926 blijft bereikbaar op werkdagen van 08 tot 17 uur.


REGISTRATIE van de ZORG in onze praktijk
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg in de eerste lijn, met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. De eerste lijn is de plaats waar mensen het eerst naar toe gaan met gezondheidsklachten (huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk e.d.). Wij willen een bijdrage leveren aan dit onderzoek door gegevens over de geleverde zorg in onze praktijk te verstrekken aan het NIVEL. De gegevens worden geheel anoniem verstrekt, er worden dus geen persoonsgegevens zoals uw naam, adres of BSN doorgegeven. De resultaten zijn zodoende nooit herleidbaar tot individuele personen. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u ons dit laten weten. Mocht u graag meer informatie hierover hebben, vraag dan om de folder, die verkrijgbaar is in de praktijk.
Als we bijdragen aan dit onderzoek, ontvangen we als praktijk cijfers over de hier geleverde zorg afgezet tegen de cijfers van de vele praktijken in Nederland die hier ook aan deelnemen. Dat lijkt ons interessante informatie die we kunnen gebruiken voor ons kwaliteitsbeleid en onze praktijk-jaarverslagen (zie onder 'praktijkinformatie' op deze website).


CANVASSEN IN DE PRAKTIJK
Gedurende de maanden april en mei 2013 is de praktijk opnieuw geschilderd. Toen dat klaar was, zijn nieuwe canvassen opgehangen in de hal, in de wachtkamer en in enkele spreekkamers. Motto bij de werken aan de muren:
'We hopen dat u zich vrij voelt te vertellen waarvoor u hier komt. Uw verhaal is belangrijk om tot een diagnose te komen. Al pratend kunnen we samen bedenken wat het best voor u gedaan kan worden. Vanuit deze praktijkvisie zijn de canvassen aan de muren ontwikkeld. Via de foto's willen we u uitnodigen te praten. Met de mensen om u heen. En hier uiteraard met ons, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.'
De fraaie werken zijn door Bart Herber ontworpen; zijn website vindt u hier.


THUISARTS.NL voor betrouwbare medische informatie.
Als u thuis vragen of klachten heeft, vindt u hier betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Om te raadplegen voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.
Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.


Patiënttevredenheidsonderzoek (2011)
Opzet
Gedurende de maand juli 2011 is er in onze praktijk onder leiding van huisarts (in opleiding) dhr Christiaanse een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden gedurende 3 weken. In die periode is aan alle bezoekende patiënten gevraagd een formulier met in totaal 26 vragen in te vullen.
De vragen waren ingedeeld over de volgende onderwerpen:
1. Dienstbaarheid
2. Bereikbaarheid
3. Privacy
4. Bejegening
5. Professionaliteit
Van de 300 uitgezette vragenlijsten zijn 250 vragenlijsten geretourneerd en hiervan waren 238 stuks bruikbaar.
Resultaten
De dienstbaarheid werd net als de bereikbaarheid als goed tot zeer goed bestempeld. Als de wachttijd aan de telefoon opliep tot twee minuten werd dat als te lang ervaren. De patiënten vonden het erg vervelend dat er op gezette tijden gebrek is aan parkeerplaatsen in de buurt.
Er werden geen problemen in de categorie privacy gesignaleerd.
Bejegening en professionaliteit scoorden zeer hoog; meer dan 85 % van de ondervraagden gaven hiervoor de hoogste score.
Er bestaat een relatief grote onbekendheid met de website van de praktijk en met de werkzaamheden van de praktijkondersteuners (Sandra en Irene); dit geldt sterker voor mannen dan voor vrouwen.
Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête is er voor de praktijk een actielijst opgesteld om verbeteringen in de praktijk door te voeren.


Huisarts Tan was in april en mei 2011 in India
Gedurende de maanden april en mei 2011 heeft huisarts Tan in India gewerkt voor een medisch project.Sinds enkele jaren werkt in onze praktijk een praktijkondersteuner GGZ. Hij doet op woensdag en donderdag spreekuur in de praktijk voor patiënten die wij naar hem verwijzen i.v.m. psychosociale klachten. Hij kan u in enkele gesprekken begeleiding bieden en zo nodig vervolgens gericht verwijzen.

Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jan van Dam. Sinds 1 maart 2015 werk ik in huisartsenpraktijk Slort & Tan als praktijkondersteuner GGZ. Ik ben woonachtig in Rotterdam.
Mijn werk bestaat vooral uit het begeleiden van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. Omdat het voor de meeste mensen geen makkelijke opgave is om persoonlijke problemen te bespreken, vind ik het belangrijk dat dit op een respectvolle manier gebeurt. De privacy wordt daarbij natuurlijk gewaarborgd zoals u gewend bent. Daarnaast wil ik u een zo volledig mogelijk inzicht geven in de behandeling/begeleiding zodat u weet waar u aan toe bent. Het eerste gesprek zal worden gevoerd om het probleem te verhelderen waarna er een plan voor de behandeling/begeleiding zal worden gemaakt. Als u zich daarin kunt vinden zullen de vervolggesprekken gericht zijn op het plan. Als er herstel is en als u er aan toe bent zal in overleg met u gewerkt worden aan afsluiting van de contacten.Dit kan op verschillende manieren zodat u altijd ergens op terug kunt vallen. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om door te verwijzen naar de specialistische GGZ. Ook hierin kan ik de huisarts ondersteunen.
Er is een brochure verkrijgbaar in de praktijk waarin u deze informatie rustig thuis kunt lezen. Als laatste is het misschien prettig om te weten dat uw eigen risico bij deze vorm van hulpverlening niet aangesproken wordt.Met ca 90 andere huisartsen in Breda en omgeving hebben we afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor de mensen dicht bij huis te verlenen. De Huisartsen Zorggroep Breda e.o. (HZG) verzamelt informatie van o.a. alle zesduizend suikerpatiënten in onder meer Breda, Etten-Leur, Zevenbergen, Klundert, Chaam en Gilze en vergelijkt deze met elkaar. Zo kunnen verschillen in zorg worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren met het doel om medische complicaties op de lange termijn te voorkomen. De website van de HZG vindt u hier.