Huisartsenpraktijk Twee Hoog
Adres: Dr. Ariënslaan 90c
4761 EP Zevenbergen
Telefoon: 0168 - 32 41 62
  Bij spoed, kies optie 1
Herhaalrecepten Inschrijven Wijziging doorgeven
Welkom
Bereikbaarheid
Afspraken
Praktijkinformatie
Medewerkers
Diabetes mellitus
Astma/COPD
Hart- en vaatziekten
Onderzoek & Begeleiding
Praktijkfoto's
Waarneming
MijnGezondheidNet (MGN)
Video consult
Welkom

Van harte welkom op de website van de Huisartsenpraktijk Twee Hoog te Zevenbergen. Door het aanklikken van de knoppen aan de linker kant van de pagina kunt u veel informatie over de praktijk vinden. Verder is er de mogelijkheid om herhaalrecepten en reizigersadviezen online aan te vragen; daarvoor zijn de knoppen net onder de praktijkfotootjes. Aan de rechter kant van de pagina staan de knoppen om te zoeken naar betrouwbare gezondheids-informatie en op de websites van o.a. de ziekenhuizen in onze regio.

Wij nodigen u uit te reageren wanneer zaken op de site niet goed werken of wanneer u suggesties hebt voor verbeteringen. Dergelijke reacties kunt u sturen via de pagina contact rechts bovenaan op de pagina.
Wanneer u de teksten liever met een groter lettertype wilt lezen, dan kunt u (ook rechts bovenaan) op het +-teken klikken. De kleine fotootjes op deze pagina kunt u in een groter formaat bekijken via de knop praktijkfoto's.
PRAKTIJKNIEUWS


Baby nieuws
Dokter de Jong is bevallen van een zoon.
Samen met haar man en twee dochters genieten ze van de kennismaking met elkaar. Halverwege juli zal dokter de Jong weer op de praktijk aanwezig zijn.


Verhuizing praktijk:
Wij zijn blij te mogen mededelen dat we op maandag 6 maart gaan starten op onze nieuwe locatie! Op vrijdag 3 maart verhuizen wij van de Neerhofstraat naar de Dr. Ariënslaan 90c, deze dag zijn wij alléén voor spoed bereikbaar. Wij hopen hiervoor op uw begrip.


LSP - toestemming delen gegevens:
Om u ’s avonds of in het weekend goed en veilig te kunnen helpen, is actuele informatie over uw medische gegevens van (levens)belang. Via een beveiligd LSP netwerk kunnen wij uw belangrijkste medische gegevens uitwisselen. Hiervoor hebben wij wel uw toestemming nodig! Het toestemmingsformulier en een brochure hierover is verkrijgbaar in de praktijk bij de balie. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.ikgeeftoestemming.nl
Heeft u al toestemming gegeven, dan wordt deze i.v.m. de naamswijziging en overname van de praktijk automatisch overgezet naar de nieuwe artsen. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact met ons op.Afscheidsbrief van huisartsen Slort en Tan aan de patiënten:

Beste mensen van onze praktijk,

Wij willen u informeren dat we per 1 januari a.s. zullen stoppen als huisarts. De meesten van u zullen al wel hebben gemerkt dat we sinds de zomer van 2021 niet meer in de praktijk werken. Huisarts Willemjan Slort bleek ziek te zijn en is toen begonnen aan een behandeltraject van 2 jaar. Op zich gaat het nu weer aardig goed. Maar door minder energie en kwetsbaarheid voor infecties kunnen we ons werk nog niet hervatten. Daarbij zijn we inmiddels al bijna 65 en 66 jaar oud. Daarom hebben we besloten met pensioen te gaan.
We zijn erg blij dat de huisartsen mevrouw Blankert en mevrouw van Gurp ons zullen opvolgen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de praktijk op een goede wijze zullen voortzetten, samen met onze collega mevrouw de Jong en de rest van het team.

In de zomer van 2021 werkten we inmiddels 25 jaar als huisarts in Zevenbergen. We bedanken u allen voor het in ons gestelde vertrouwen al die jaren, o.a. door het delen van uw verhalen met ons. De jarenlange contacten met u hebben veel indruk op ons gemaakt. We zullen u en het werk zeker missen. We willen u ook bedanken voor de vele uitingen van medeleven die we het laatste jaar hebben ontvangen. Geweldig! Het heeft ons zeer gesteund.

Doordat Willemjan extra kwetsbaar is voor infecties komt er helaas geen afscheidsreceptie. Mocht u persoonlijk afscheid willen nemen of een herinnering willen delen, dan nodigen we u uit om een bericht te sturen per mail naar afscheid@slortentan.nl of per post naar Neerhofstraat 5, 4761 BM Zevenbergen. Als u uw telefoonnummer in het bericht vermeldt, dan kunnen we u nog een keer opbellen. Het ga u allen goed!

Met vriendelijke groet, huisartsen Willemjan Slort en Gerry Tan.Het huisartsenrooster (najaar 2022):
Maandag: Mevr. de Jong, mevr. Blankert en mevr. van Gurp
Dinsdag: Mevr. de Jong, mevr. van Gurp en mevr. Rosbak
Woensdag: Mevr. Blankert en dhr. Oomen
Donderdag: Mevr. Blankert en dhr. Oomen
Vrijdag: Mevr. de Jong, mevr. van Gurp en mevr. RosbakZevenbergse huisartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan (15-4-2022)
Op veel plaatsen in Nederland is toegankelijke huisartsenzorg geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in Zevenbergen is er al jaren een tekort aan huisartsen en hebben de drie praktijken grote moeite om nieuwe collega's te werven. De drie huisartsenpraktijken in Zevenbergen liepen al enige tijd tegen hun grenzen aan en nu is de rek er uit. Het gevolg is een patiëntenstop voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat mensen die in Zevenbergen komen wonen zich niet meer kunnen inschrijven bij deze praktijken.
De huisartsen realiseren zich terdege dat er zo in Zevenbergen een ongewenste situatie ontstaat. Daarom werd al in een eerder stadium aan de bel getrokken bij de gemeente Moerdijk en bij CZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio. De verwachting is dat bovenstaande situatie langdurig zal blijven bestaan, mede gezien de geplande 1500 nieuwe woningen in Zevenbergen.
De drie praktijken hebben enkele voornemens met het oog op de toekomst:
• Indien er door de komst van nieuwe huisartsen meer capaciteit ontstaat, zal een praktijk weer opengaan voor nieuwe patiënten. De praktijken zouden ook de komst van een nieuwe (vierde) huisartsenpraktijk in Zevenbergen zeer toejuichen.
• Wanneer een vooraf afgesproken teruggang in patiënten aantallen ontstaat, zal een praktijk weer opengaan.
• Inschrijvingen in geval van geboortes, familieherenigingen, kwetsbare ouderen of speciale doelgroepen blijven onder voorwaarden mogelijk.
Nieuwe inwoners in Zevenbergen die zich nu niet bij de drie praktijken kunnen inschrijven, kunnen het best hun zorgverzekeraar vragen welke alternatieven die kunnen aanbieden. Een van de alternatieven is
de online huisartsenpraktijk Arene; u kunt hun website bekijken door hier te klikken.
Praktijkbeleid i.v.m. COVID 19
HUISARTSENPOST Etten Leur dicht; VANAF 1 FEBRUARI 2022 BELLEN MENSEN UIT ZEVENBERGEN HAP BREDA
Heeft u, na 1 februari 2022, op werkdagen na 17 uur, in weekenden of op feestdagen met spoed een huisarts nodig? Dan kunt u terecht bij de huisartsenspoedpost Breda: 076 - 525 8500.
Adres: Net naast de spoedeisende hulp van het Amphia ziekenhuis, Molengracht 21, Breda.Website over bouw nieuwe gezondheidscentrum
Er is een website in de lucht waarop u de vorderingen van de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan kunt volgen. U kunt de praktijk bekijken door hier te klikken.DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN
Vanwege toegenomen drukte is onze praktijk vanaf 18 oktober 2021 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Alleen mensen die komen wonen bij personen die al zijn ingeschreven in de praktijk kunnen nog wel worden ingeschreven.Aan de slag met MijnGezondheid.net vanaf maart 2021.
Onze huisartsenpraktijk zal u vanaf maart 2021 uitnodigen om gebruik te gaan maken van MijnGezondheid.net (= MGN). Op deze internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Als het helemaal functioneel is kunt u ook herhaalmedicatie aanvragen, lab-uitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.
Ook de BENU apotheek in Zevenbergen werkt met MGN.
Alle mensen van 16 jaar en ouder die ingeschreven zijn bij onze praktijk kunnen deelnemen. Om in te loggen op MGN heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig.
Voor meer informatie klik hier.
We zullen u ook via onze website informeren over de volgende stappen.Toekomstige verhuizing
Wij hopen in maart 2023 te verhuizen naar het in aanbouw zijnde Gezondheidscentrum 'het Kompas' aan de Dr. Ariënslaan. Op 29 juni heeft BN de stem naar aanleiding van een interview met onder andere dokter de Jong een artikel gepubliceerd over het nieuwe gezondheidscentrum. Voor het artikel, klik hier.Inzage in uw eigen dossier vanaf 1 juli 2020
Op 1 juli treedt een onderdeel van Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft u het recht op elektronische inzage in uw dossier dat wij van u bijhouden.
Hoe kunt u uw dossier inzien?
1. Een digitaal afschrift
Wij kunnen vanuit uw dossier een digitale uitdraai maken. Dit gaat in de vorm van een pdf. We kunnen die pdf aan de u verstrekken. Bijvoorbeeld door deze toe te sturen via beveiligde e-mail.
2. Online inzage
Een aanvullende vorm van elektronische inzage is door die inzage online mogelijk te maken. Dan hoeft u niet bij ons aan te kloppen voor een digitaal afschrift, maar kunt u zelf de actuele gegevens raadplegen op het moment dat u dat wil. Dat is een stuk praktischer voor u en voor de huisartsenpraktijk. Met deze 2e mogelijkheid is onze praktijk bezig; dit zou gerealiseerd moeten zijn voor 01-01-2021.NIEUWE SITE VAN ZEVENBERGSE HUISARTSEN
De huisartsen van Zevenbergen hebben samen een nieuwe site gelanceerd om de inwoners van ons dorp in deze tijden telkens up-to-date te informeren over ontwikkelingen in de praktijken als gevolg van de corona-pandemie. U kunt de site bekijken door hier te klikken.WRATTEN AANSTIPPEN VOORLOPIG ALLEEN OP AFSPRAAK
Om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te remmen vervalt voorlopig het wrattenspreekuur (= Iedere 1ste dinsdag van de maand is er een wrattenspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur). De week waarin de eerste dinsdag van de maand valt hebben we wel stikstof in de praktijk. Als u wratten heeft die u wilt laten aanstippen, dan kan dat in die week, maar alleen OP AFSPRAAK.
Natasja Klein-Suijkerbuijk is nieuwe praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
Vanaf 1 februari 2020 zal ik werkzaam zijn als POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk Slort en Tan op donderdag en om de week op vrijdag.
Inmiddels ben ik 8,5 jaar werkzaam in de hulpverlening waarbij ik een nieuwe start ga maken als POH-GGZ. Ik ben 27 en woon samen met mijn man en onze 2 zoontjes.
Mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen. Soms is het lastig om de eerste stap te zetten tot het vragen naar hulp als u vast loopt op verschillende vlakken in het leven. Door dit bespreekbaar te maken kunnen we samen kijken naar een passende manier om hiermee om te gaan.
In het eerste gesprek gaan we samen inventariseren waar de problemen vandaan komen. Hierbij maken we samen een plan voor de behandeling/begeleiding. Als u zich hierin kunt vinden kunnen we vervolggesprekken inplannen. In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om u door te verwijzen naar de specialistische GGZ, dit is te allen tijde in samenspraak met u.
Er is een brochure verkrijgbaar in de praktijk waarin u deze informatie rustig thuis kunt lezen. Als laatste is het misschien prettig om te weten dat uw eigen risico bij deze vorm van hulpverlening niet aangesproken wordt.Toekomstige verhuizing naar Gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan
Onze huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum Tholos, Benu-apotheek Zevenbergen en een STAR-SHL locatie voor bloedafname en functie-onderzoeken (bijv. ECG's, ECHO's, e.d.) willen verhuizen naar een nog te bouwen pand aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen. Het gaat om het terrein aan de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen waar voorheen basisschool Het Kompas heeft gestaan. De plannen verkeren nog in een beginstadium. We hopen dat het centrum ongeveer in 2022 zal kunnen starten. Op dit moment is de verwachting dat de apotheek en STAR-SHL op de begane grond zullen komen, gezondheidscentrum Tholos op de 1e verdieping, en onze praktijk op de 2e verdieping. Van nieuwe ontwikkelingen zullen we u op deze plaats op de hoogte houden.
NHG-Praktijkaccreditatie behaald!

We vinden het fijn u te kunnen mededelen dat onze praktijk dit najaar (2018) het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® heeft ontvangen (NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap).

NHG-Praktijkaccreditering (= NPA) is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van de NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor zal de vinger aan de pols houden om na te gaan of de verbeteringen worden uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

De regels voor de accreditering worden vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.VOOR GOEDE MEDISCHE HULP IN HET WEEKEND, GEEF UW TOESTEMMING!
Als u 's avonds of in het weekend onverwacht naar een huisartsenpost moet, dan kunnen de huisarts en apotheek van de post geen contact opnemen met uw eigen huisarts of apotheek om uw medische gegevens op te vragen. Om u dan toch goed en veilig te kunnen helpen, is actuele informatie over uw medische gegevens van groot belang. In spoedsituaties kan dat soms zelfs van levensbelang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld fouten met medicijnen worden voorkomen. Om ervoor te zorgen dat u ook 's avonds en in het weekend de beste zorg krijgt, kunnen wij via een beveiligd netwerk (LSP) uw belangrijkste medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost en de apotheek.
Hiervoor hebben we wel uw persoonlijke toestemming nodig. Wilt u dat de huisarts of de apotheker op de huisartsenpost uw belangrijkste medische gegevens in zulke situaties kunnen inzien? Geef dan uw huisarts en uw apotheek beiden afzonderlijk toestemming voor het beschikbaar stellen van uw gegevens. Als u geen toestemming geeft, dan kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens op zo'n moment niet gebruiken. Zie hier voor meer informatie. Wij hopen dat u uw toestemming zult geven. U kunt dit o.a. elektronisch doen via deze link. Of vraag een formulier en folder op de praktijk. Wij helpen u graag.REGISTRATIE van de ZORG in onze praktijk
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg in de eerste lijn, met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. De eerste lijn is de plaats waar mensen het eerst naar toe gaan met gezondheidsklachten (huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk e.d.). Wij willen een bijdrage leveren aan dit onderzoek door gegevens over de geleverde zorg in onze praktijk te verstrekken aan het NIVEL. De gegevens worden geheel anoniem verstrekt, er worden dus geen persoonsgegevens zoals uw naam, adres of BSN doorgegeven. De resultaten zijn zodoende nooit herleidbaar tot individuele personen. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u ons dit laten weten. Mocht u graag meer informatie hierover hebben, vraag dan om de folder, die verkrijgbaar is in de praktijk.
Als we bijdragen aan dit onderzoek, ontvangen we als praktijk cijfers over de hier geleverde zorg afgezet tegen de cijfers van de vele praktijken in Nederland die hier ook aan deelnemen. Dat lijkt ons interessante informatie die we kunnen gebruiken voor ons kwaliteitsbeleid en onze praktijk-jaarverslagen (zie onder 'praktijkinformatie' op deze website).THUISARTS.NL voor betrouwbare medische informatie.
Als u thuis vragen of klachten heeft, vindt u hier betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Om te raadplegen voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.
Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.Met ca 90 andere huisartsen in Breda en omgeving hebben we afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor de mensen dicht bij huis te verlenen. De Huisartsen Zorggroep Breda e.o. (HZG) verzamelt informatie van o.a. alle zesduizend suikerpatiënten in onder meer Breda, Etten-Leur, Zevenbergen, Klundert, Chaam en Gilze en vergelijkt deze met elkaar. Zo kunnen verschillen in zorg worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren met het doel om medische complicaties op de lange termijn te voorkomen. De website van de HZG vindt u hier.